Bonair dołącza do Grupy Euvic i Human Cloud

12.07.2016

Euvic_Bonair_logotypyEuvic objął 15 proc. akcji spółki Bonair SA, specjalizującej we wdrażaniu systemów dziedzinowych dla sektora finansowego oraz rozwiązań Microsoft Dynamics ERP  i CRM  dla przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych i administracji. W ten sposób Bonair dołączył do Grupy Euvic, największej w tej części Europy federacji spółek IT. Jednocześnie spółka dołączyła także do klastra Human Cloud, skupiającego wiodące polskie firmy IT i śląskie ośrodki akademickie.

Zgoda na objęcie nowej emisji akcji Bonair przez Euvic została podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki w dniu pierwszego lipca br. Podjęto tam również decyzję o powołaniu Wojciecha Wolnego, Prezesa Zarządu Euvic SA, w skład Rady Nadzorczej Bonair. Jak podkreślają obie spółki, to bardzo ważne wydarzenie dla nich ze względu na możliwość synergii.

„Nasze firmy doskonale się znają i mają za sobą szereg wspólnych projektów. Inżynierowie Euvic uczestniczą np. w pracach związanych z wdrożeniem systemu ERP w Poczcie Polskiej, odpowiadając za szynę danych i integrację. Zdecydowaliśmy się zacieśnić tę współpracę tworząc kapitałowe powiązania między naszymi firmami i jednocześnie rozszerzyć jej obszar przez przystąpienie do Grupy Euvic i klastra Human Cloud” – mówi Andrzej Wach, Prezes Zarządu Bonair SA.

Bonair (www.bonair.pl) to dziś blisko 200-osobowy zespół wysoko wykwalifikowanych analityków, projektantów, konsultantów, programistów i inżynierów systemowych, a także 25 lat doświadczenia na rynku IT w Polsce. W szczególności cenne dla Grupy Euvic są kompetencje Bonair w zakresie wdrożeń systemów ERP, a także obszar geograficznego działania spółki. Bonair ma swoje biura w 5 miastach w Polsce, a największym działającym ośrodkiem jest warszawskie biuro spółki. Stanie się ono dla grupy głównym centrum kompetencji w Warszawie.

„Wszystko wskazuje na to, że zaproponowany przez Euvic model federacyjny sprawdza się w praktyce. Grupa rośnie w siłę, a transakcje obejmują coraz większe podmioty. Dwie ostatnie – zakup akcji Bonair SA, a wcześniej specjalizującej się w rozwiązaniach omnichannel commerce Hycom SA, otwierają naszym klientom dostęp do 400 nowych specjalistów” – mówi Wojciech Wolny z Euvic.

Grupa Euvic ma klientów w 15 krajach, świadczy im usługi w zakresie: outsourcingu IT, tworzenia, rozwoju i testów oprogramowania, wdrożenia rozwiązań wiodących producentów (w zakresie business intelligence, cloud computing, ERP), integracji aplikacji oraz IT help desk. W skład grupy wchodzi kilkanaście wiodących polskich spółek IT, które współpracują także w oparciu o klaster Human Cloud (www.humancloud.pl), szczególnie w obszarze eksportu.

Euvic (wcześniej działający na rynku pod marką LGBS) nabył dotychczas udziały takich firm, jak: Hycom SA, X-Code Sp. z o.o., Grupa Spot Sp. z o.o. (spółka weszła w struktury Euvic w minionym roku), Speednet Sp. z o.o., Bipronet Sp. z o.o., IT-Dev Sp. z o.o., Fild.Net Sp. z o.o. oraz Omnis Sp. z o.o. W skład grupy wchodzi także LGBS Energia Sp. z o.o., austriacki współzałożyciel LGBS – LG Nexera AG, Internetium Sp. z o.o., oraz spółka córka Euvic w USA – Euvic Inc. Powiązany z Euvic jest również Multishoring.info, specjalizujący się w oferowaniu usług IT w modelu nearshoringowym.