e-Muzyka optymalizuje środowisko informatyczne przy pomocy BizTalk Server

16.12.2015

e-muzyka-logoFirma e-Muzyka, największy agregator treści multimedialnych w Polsce, dzięki współpracy z Euvic wdrożył w 2011 roku nowe rozwiązanie integracyjne oparte o platformę BizTalk Server. Umożliwiło ono ponad 10-krotny wzrost całego systemu e-Muzyki (m.in. wielkość bazy danych, liczba produktów/plików multimedialnych, wielkość storage) w ciągu ostatnich 5 lat bez zauważalnego wzrostu kosztów utrzymania tego systemu. Jednocześnie e-Muzyka, w okresie trwającej do dziś współpracy, zapłaciła za utrzymanie i rozwój nowej platformy znacząco mniej niż gdyby chciała to zadanie realizować siłami własnego działu IT.

Klient

e-Muzyka zajmuje pozycję lidera na rynku dostarczania treści multimedialnych. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania typu B2B dla partnerów działających na rynku dystrybucji multimediów. Zakres świadczonych przez firmę usług obejmuje większość etapów występujących przy wprowadzaniu produktów do sprzedaży – począwszy od produkcji kontentu multimedialnego, a skończywszy na jego dystrybucji bezpośrednio do klientów indywidualnych. Firma aktywnie współpracuje z największymi wytwórniami muzycznymi na świecie, należącymi do tzw. "wielkiej trójki", co daje podstawy do określania jej mianem agregatora treści multimedialnych. Jest to rola unikatowa w skali krajowej, a nawet europejskiej.

Sytuacja

Ostatnie lata e-Muzyki to dynamiczny rozwój firmy w zakresie integracji z wieloma partnerami – zarówno producentami/dostawcami kontentu multimedialnego, jak i odbiorcami. Każdy proces integracji obejmuje wymianę ogromnej ilości metadanych i multimediów, a także rozbudowane raportowanie. Wymagana jest przy tym wysoka wydajność, niezawodność oraz bezpieczeństwo. Na przestrzeni lat firma e-Muzyka wdrożyła wiele różnych aplikacji umożliwiających obsługę procesów importu, eksportu oraz generowania raportów. Narzędzia te były wytwarzane w różnych technologiach, przez różne zespoły i nie zostały ujednolicone, co doprowadziło do powstania skomplikowanego heterogenicznego środowiska, złożonego z elementów dedykowanych dla konkretnych partnerów i określonych procesów.

„W 2010 roku zdecydowaliśmy się wdrożyć nowe rozwiązanie, które umożliwiłoby nam lepszą kontrolę nad obsługiwanymi procesami oraz obniżyło koszty utrzymania i rozwoju posiadanej platformy informatycznej. Jako że wcześniej korzystaliśmy z rozwiązań Microsoft, poprosiliśmy tę firmę o polecenie nam dobrego wykonawcy, który pomógłby nam zrealizować nasz plan wdrożenia szyny BizTalk. Microsoft wskazał Euvic jako firmę o odpowiednim profilu” – wspomina Jan Ejsmont, Wiceprezes Zarządu e-Muzyka SA.

W następstwie spotkań pomiędzy przedstawicielami Euvic i e-Muzyki, na których m.in. nastąpiła gruntowana analiza planowanego nowego rozwiązania integracyjnego, doszło do nawiązania współpracy i rozpoczęcia projektu.

Wyzwanie

Głównym celem było ujednolicenie środowiska informatycznego przez wdrożenie platformy integracyjnej i odwzorowanie na niej wszystkich zachodzących w e-Muzyce procesów. Jednym z podstawowych celów było również przygotowanie nowego modelu danych, umożliwiającego obsługę wielorakich produktów dystrybuowanych na rynku multimedialnym. Wszystko to miało umożliwić e-Muzyce ograniczenie kosztów rozwoju i utrzymania jej platformy informatycznej.

Rozwiązanie

Prace projektowe rozpoczęły się po wnikliwej analizie w pierwszej połowie 2010 roku. Nowy system, o kodowej nazwie S3, został zbudowany w oparciu o następujące założenia:

 • jednorodne środowisko,
 • podział na moduły,
 • orientacja na usługi – SOA,
 • skalowalność,
 • wykorzystanie kanonicznego modelu danych,
 • rozbudowana obsługa błędów, walidacji i notyfikacji,
 • proste utrzymanie i łatwa rozbudowa systemu.

W skład systemu S3 wchodzą m.in. szyna integracyjna obsługująca procesy importu, eksportu, konwersji oraz dystrybucji kontentu multimedialnego, potężne repozytorium multimediów (kilkaset TB), rozbudowana baza danych oraz serwery WWW serwujące pliki multimedialne.

„Konwersje sterowane przez platformę przebiegają z wykorzystaniem web serwisów, skonfigurowanych na farmie serwerów. Platforma zapewnia przy tym asynchroniczność operacji oraz możliwość zaawansowanego kolejkowania i priorytetyzowania zadań, a także opcję wznawiania zatrzymanych (np. w wyniku błędu krytycznego) długotrwałych procesów” – mówi Grzegorz Mazur, Dyrektor Techniczny w Euvic, który odpowiada za współpracę z e-Muzyka po stronie Euvic.

System dostarczony przez Euvic zaoferował też wygodne GUI, które umożliwiło przeglądanie/edycję metadanych oraz zarządzanie operacjami importu, eksportu i konwersji. Zapewnił także szczegółowe logowanie błędów oraz wielopoziomowe walidacje, dzięki którym stała się możliwa weryfikacja poprawności procesów przez operatora. Ponadto notyfikacje mailowe na poszczególnych etapach procesu dają operatorowi bieżące informacje o stanie zleconych zadań.

„Nowy system zastąpił nasze wcześniejsze rozwiązanie w 2011 roku. Jednocześnie związaliśmy się z Euvic kolejną umową na utrzymanie i rozbudowę systemu. Nasze wymagania są realizowane na bieżąco przez pracujący dla nas zespół Euvic, co polega na dokładaniu komponentów do istniejących procesów na platformie integracyjnej lub projektowaniu nowych procesów i powiązanych z nimi schematów metadanych. Daje to nam pełną elastyczność, a jednocześnie kontrolę nad całością wdrażanego procesu” – mówi Jan Ejsmont.

Zespół i metodologia

Początkowo w realizację projektu dla e-Muzyka było zaangażowanych 12 osób: 8 programistów, 2 testerów, administrator i kierownik projektu. Obecnie – w zależności od zapotrzebowania – jest to od 5 do 7 osób. Zespół ten tworzą: 2 programistów odpowiedzialnych za utrzymanie systemu, 1 do 2 programistów odpowiedzialnych za rozwój, tester, administrator i kierownik projektu.

Prace projektowe były i są realizowany w metodologii agile, początkowo także z wykorzystaniem elementów PRINCE2 na wysokim poziomie. Większość prac (około 90 proc.) została wykonana zdalnie, ale w kluczowych elementach projektu (związanych np. z dotrzymaniem bardzo krótkich czasów reakcji/naprawy) członkowie zespołu projektowego pracowali także w siedzibie e-Muzyka i kolokacji.

Użyte technologie

 • BizTalk Server 2010
 • .NET Framework 4
 • SQL Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 / 2012
 • Microsoft Hyper-V
 • Microsoft Clustering Services

Korzyści biznesowe

Sprawniejsze działanie platformy i jej łatwiejsza obsługa

Realizacja projektu umożliwiła e-Muzyce stworzenie nowoczesnej platformy, w której wprowadzono szereg technicznych usprawnień w stosunku do jej wcześniejszej wersji, jak m.in.:

 • uproszczenie architektury rozwiązania,
 • ujednolicenie interfejsów komunikacyjnych (jednorodne środowisko),
 • zmniejszenie ilości powiązań pomiędzy systemami,
 • podział na moduły,
 • orientacja na usługi – SOA,
 • pełna separacja buforów wejściowych i wyjściowych,
 • operacje importu, eksportu i konwersji w pełni asynchroniczne – kolejkowane z GUI,
 • możliwość wznawiania zatrzymanego procesu (np. w przypadku krytycznego błędu),
 • notyfikacje mailowe o zakończonych operacjach,
 • szczegółowy, jednorodny log błędów,
 • procedury składowane dla najczęstszych operacji intensywnie przetwarzających dane, zapewniające wyższą wydajność systemu,
 • zastosowanie mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo.

Wszystko to przełożyło się na sprawniejsze działanie platformy i jej łatwiejszą obsługę, umożliwiając łatwe integrowanie platformy i współpracę z nowymi partnerami.

Bardzo wysoki poziom techniczny stworzonej platformy potwierdziły 2 audyty: techniczny, realizowany przez EY, a także audyt licencji na oprogramowanie realizowany przez Microsoft.

Ponad dziesięciokrotny wzrost platformy bez wzrostu kosztów jej utrzymania

Istotną korzyścią było też ograniczenie kosztów utrzymania systemu wraz ze wzrostem platformy. Dzięki nowemu rozwiązaniu pozostały one na tym samym poziomie, jak wcześniej, pomimo że platforma urosła w stosunku do poprzedniej wersji (S2) o:

 • ponad 10 razy pod względem liczby produktów,
 • ponad 20 razy jeśli idzie o storage dla mediów,
 • ok. 20 razy pod względem liczby oferty produktowych,
 • ok. 30 razy jeśli idzie o rozmiar głównej bazy danych

wykres

Było to możliwe ze względu na zastosowanie nowej architektury bazy danych i jej ciągłą optymalizację (indeksy, statystyki). Dodatkowo sposób, w jaki zaprojektowano nową platformę (modułowość, skalowalność), umożliwił jej łatwą rozbudowę przez dokładanie komponentów do istniejących procesów na platformie integracyjnej lub zaprojektowanie nowych orchiestracji.

Znacznie niższe koszty stworzenia, rozwoju i utrzymania systemu

Outsourcując zadanie stworzenia i utrzymania nowego systemu do Euvic, e-Muzyka poniosła znacząco niższe koszty niż gdyby chciała realizować te zadania własnymi siłami. Oszczędności te wynikają z m.in.:

 • konkurencyjnych stawek za specjalistów ze stosownym doświadczeniem (BizTalk, SQL Server, Web Services, .NET, administracja macierzami, serwerów i systemami),
 • braku konieczności ich wyszukiwania na rynku i ponoszenia kosztów ich zatrudniania przez e-Muzykę (specjaliści zostali oddelegowani do projektu spośród kadry już zatrudnionej przez Euvic),
 • dostępności dodatkowych zasobów przy okresie wzmożonego developmentu (np. eksperci od konfiguracji i optymalizacji szyny BizTalk),
 • efektywnego planowania rozbudowy sprzętu/licencji, a także profesjonalnej pomocy w kwestiach licencjonowania Microsoft,
 • elastycznych zasad współpracy (wielkość zespołu pracującego dla e-Muzyki jest optymalizowana w zależności od bieżących potrzeb).

Możliwość skupienia się na pozyskiwaniu nowych partnerów i klientów, a nie na sprawach technicznych

Tworząc nową platformę i powierzając jej utrzymanie i rozwój Euvic, e-Muzyka zyskała też możliwość skoncentrowania się na pozyskiwaniu nowych klientów i partnerów, czyli na rozwoju swojego biznesu, a nie na sprawach technicznych. Wszystko to umożliwiło jej umocnienie się na pozycji lidera dostarczania treści multimedialnych w Polsce oraz ekspansję na rynki światowe.

Referencje

„Elastyczność, profesjonalne doradztwo, wysoka jakość i wydajność dostarczanych rozwiązań – to z mojego punktu widzenia największe korzyści, jakie osiągnęliśmy dzięki współpracy z Euvic. Bardzo ważne jest dla nas także to, że jesteśmy w zasadzie odciążeni od tematów rozwoju i utrzymania środowiska i możemy skupić się na kwestiach stricte biznesowych. A wszystko w bardzo efektywny kosztowo dla nas sposób” – Jan Ejsmont, Wiceprezes Zarządu e-Muzyka SA.