Wskaźniki KPI

Podczas prac nad realizacją Twojego pomysłu przy użyciu metody Agile Dev Factory, stosujemy liczne Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI – z ang. Key Permormance Indicators). Przykładowe wskaźniki, których możemy użyć, są wymienione poniżej.
 

Usługa

Nazwa wskaźnika

Rozwój oprogramowania

Prędkość; Czas “story cycle”, Dokładność oszacowania nakładu pracy; Jakość kodu; Jakość procesu rozwoju oprogramowania

Testy

Czas cyklu testów akceptacyjnych; Liczba usterek w trakcie cyklu upubliczniania oprogramowania; Liczba usterek na „story point”; Liczba przeprowadzonych „test case’ów”, Efektywność projektu; Liczba odrzuconych usterek; Badanie wydajności oprogramowania w środowisku produkcyjnym

Zarządzanie incydentami

Liczba zgłoszonych incydentów; Liczba rozwiązanych incydentów; Zgłoszenia trwające dłużej niż 90 dni; Zgłoszenia rozwiązane na pierwszej linii wsparcia; Zgłoszenia trwające dłużej niż 30 dni

Zarządzanie zmianą

Dostarczenie na czas; Wskaźnik sukcesu procesu zmiany

Zarządzanie wymaganiami

Zgłoszenia otwarte dłużej niż 90 dni; Wskaźnik procentowy realizacji zgłoszeń

Zarządzanie problemami

Wskaźnik procentowy i liczba problemów nierozwiązanych z ciągu 2 tygodni

Projekty migracyjne

Wskaźnik procentowy zrealizowanych migracji; Liczba migracji zrealizowanych w mniej niż 8 godzin; Liczba wszystkich opóźnionych migracji; Liczba migracji opóźnionych z winy zespołu technicznego; Liczba migracji na osobę; Liczba migracji na ścieżkę; Oczekujące projekty migracyjne; Zaplanowane projekty migracyjne; Wykorzystanie zasobów


Zobacz z jakich narzędzi i technik korzystamy, aby ułatwić zarządzanie wiedzą i współpracę podczas prac nad realizacją Twojego pomysłu