Zarządzanie wiedzą i współpraca

Korzystamy z wielu sprawdzonych technik i narzędzi, aby zapewnić dobre zarządzenie wiedzą podczas projektu, a także sprawną współpracę z klientem i pomiędzy wszystkimi członkami zespołu projektowego.
 

Najważniejsze techniki w Agile Dev Factory wspierające zarządzanie wiedzą i współpracę

Narzędzia wspierające zarządzanie wiedzą i współpracę

  • Baza wiedzy – repozytorium danych, takich jak dokumenty word, prezentacje, pliki PDF i arkusze kalkulacyjne.
  • Zasady publikowania informacji – wiedza, jakie informacje należy rozpowszechniać i aktualizować. Zarządzanie tym procesem z wykorzystaniem serwisów typu wiki i/lub bloga.
  • Dostęp do ekspertów – zdolność do szybkiego lokalizowania osób mających wiedzą potrzebną w danym momencie w projekcie pośród wszystkich członków naszej organizacji (nawet poza projektem).
  • Komunikacja i dyskusje – możliwość szybkiego konsultowania szczególnie trudnych zagadnień w projekcie w szerokim gronie ekspertów z całej naszej organizacji.
  • Kanban, OnTime Scrum or Jirra – korzystając z tych narzędzi możemy łatwo zarządzać backlogami, wersjami i sprintami, a także automatyzować przepływ pracy i wykonywać wiele innych czynności.
  • Microsoft SharePointGoogle+ corporate – z tych narzędzi zwykle korzystamy do gromadzenia dokumentacji projektowej, współpracy oraz komunikacji.


Zobacz podsumowanie korzyści z zastosowania Ideation-as-a-Service i Agile Dev Factory.