Typy współpracy

Projekty „fixed price”
 • Cena usługi jest określana na początku projektu, na podstawie specyfikacji wymagań. Uzgadniany jest też harmonogram realizacji, etapy płatności i inne warunki współpracy.
 • Odpowiedzialność za poprawne oszacowanie wielkości projektu, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i kompetentnego zespołu oraz realizację w terminie ponosi Euvic.
Projekty „Time&Material (T&M)
 • Płacisz za czas pracy zespołu Euvic, najczęściej według stawek godzinowych lub dziennych. Usługa jest rozliczana na podstawie wykazu przepracowanych godzin (bądź dni).
 • Stawka obejmuje wszystkie koszty związane z pracą pracownika (wynagrodzenie, powierzchnia i obsługa biurowa, sprzęt, oprogramowanie itd.).
Body leasing
 • Określasz wymagania wobec osób mających realizować projekt, a Euvic przedstawia kandydatów. Skompletowany w ten sposób zespół jest oddawany do Twojej dyspozycji i realizuje zlecone przez Ciebie zadania.
 • Euvic odpowiada za zapewnienie dyspozycyjności zespołu, dostarczenie infrastruktury potrzebnej do realizacji prac oraz narzędzi do precyzyjnego raportowania przepracowanego czasu pracy. Działaniami operacyjnymi zespołu zarządzasz sam.
Wsparcie Service Level Agreement (SLA)
 • Możesz zgłaszać incydenty (w tym błędy) dot. aplikacji objętej wsparciem, masz gwarancję dostępności specjalistów będących w stanie rozwiązać zgłoszone incydenty w określonym czasie, wsparcie telefoniczne (hotline), konsultacje w zakresie eksploatacji systemu oraz jego monitoring (aby zapobiegać awariom).
Konsulting
 • Możesz wynająć konsultanta z potrzebnym doświadczeniem i wiedzą do np. opracowania specyfikacji architektury systemu, optymalnego sposobu licencjonowania produktów i usług różnych dostawców IT, pozyskania finansowania z funduszy UE.
Licencjonowanie własnych komponentów oprogramowania
 • Taka forma współpracy pozwala Ci na wykorzystanie już gotowych, wcześniej stworzonych przez Euvic komponentów oprogramowania.
Konsorcjum projektowe
 • Możesz nas zaprosić do konsorcjum do realizacji dużych i złożonych projektów, w ściśle określonym obszarze kompetencji.
Współpraca zdalna i w siedzibie klienta
 • Pracujemy zarówno w siedzibie klienta, jak i w biurach Euvic. Często w modelu mieszanym.