Zarządzanie projektami

Scrum – metoda preferowana
  • W tej metodyce rozwój oprogramowania podzielony jest na mniejsze, trwające maksymalnie jeden miesiąc iteracje, zwane sprintami. Po każdym sprincie zespół projektowy dostarcza działającą wersję produktu.
  • Cechą charakterystyczną tej metody jest założenie, że zdefiniowanie na początku wszystkich wymagań wobec oprogramowania jest niemożliwe i że wymagania te mogą się zmieniać w trakcie trwania projektu.
  • Dysponujemy kilkudziesięcioma, 3-9 osobowymi, interdyscyplinarnymi zespołami, kierowanymi przez doświadczonych Scrum Masterów. W przypadku większych projektów zespoły te mogą pracować razem, korzystając z metodyki Scrum of Scrums.
Metodologia Waterfall
  • Sekwencyjna metodologia wytwarzania oprogramowania, gdzie poszczególne procesy przebiegają etapami: 1) Planowanie, 2) Analiza, 3) Projekt, 4) Implementacja, 5) Testowanie, 6) Pielęgnacja.
  • Tę metodę stosujemy do realizacji projektów, których zakres pracy jest precyzyjnie określony jeszcze przed ich rozpoczęciem. Na tej podstawie ustalany jest termin dostarczenia produktu finalnego i jego koszty.
  • Waterfall dobrze też sprawdza się w projektach rozbudowanych i skomplikowanych, które wymagają ustrukturyzowanej pracy i pełnej kontroli. Często jednocześnie stosujemy metodologię Scrum, np. do stworzenia poszczególnych komponentów oprogramowania czy testów.
Projekty na bazie Prince 2
  • Metodologia ta kładzie nacisk na uzasadnienie biznesowe przedsięwzięcia, jego organizację i odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole projektowym, jak również dostarcza kompletny i sprawdzony model procesów do zarządzania projektem.
  • Realizując projekty na bazie Prince 2 skupiamy się na poprawnym zaplanowaniu prac, monitorowaniu wytwarzania produktów w każdym etapie projektu z osobna, mając jednak na uwadze przede wszystkim powodzenie projektu jako całości i osiągnięcie założonych korzyści.
  • Metodologię tą stosujemy przy większych projektach, najczęściej pracując dla klientów przyzwyczajonych do niej i oczekujących od swojego dostawcy jej znajomości.
Klient sam zarządza zespołem
  • Często występującym scenariuszem jest także samodzielne zarządzanie przez klienta outsourcowanymi od nas programistami. Pracują oni wówczas w dowolnej, preferowanej przez klienta metodologii.