Cire.pl: „Najwyższy czas na CLOUD BILLING!”

15.09.2016

podstr_lewy_gora_dol_tloObecnie na rynku usług informatycznych dostępne są rozwiązania, wspierające praktycznie wszystkie procesy biznesowe Klientów. Jednak, czy zawsze powstaje konieczność budowania własnego, skomplikowanego systemu np. klasy Customer Information System (CIS)? Rynek energii w Polsce stale się rozwija, ewoluuje, a wraz z nim pojawiają się coraz bardziej profesjonalne narzędzia informatyczne. To już chyba najwyższy czas na CLOUD BILLING!

Wdrożenie zasady TPA oraz unbundlingu pociągnęło za sobą pojawienie się na rynku energii elektrycznej nowych uczestników – przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną (POEE), sprzedających energię do odbiorców końcowych. Obecnie na polskim rynku funkcjonuje blisko 470 koncesjonowanych POEE. W tej liczbie znajdują się duże spółki obrotu powstałe w konsekwencji rozdzielenia działalności handlowej i dystrybucyjnej dawnych zakładów energetycznych, ale także małe i średnie firmy sprzedające energię czasem do kilkudziesięciu lub kilkuset klientów.
Niezależnie od wielkości POEE, w jego działalności można wyróżnić 2 główne obszary biznesowe, w których realizowane są złożone procesy. Jest to sprzedaż do klientów końcowych oraz ich wewnętrzna obsługa.

Przeczytaj całość