CSR

Nasza aktywność nie ogranicza się wyłącznie do działalności biznesowej. Grupa Euvic aktywnie wspiera dwa sektory – sport i edukację. Uważamy je za kluczowe i istotne dla rozwoju gospodarki, społeczeństwa, a nawet całego państwa.

narciarstwo_mainWspieramy narciarstwo alpejskie, uosabiane przez najlepszego polskiego alpejczyka i olimpijczyka – Macieja Bydlińskiego oraz Enduro na czele z Oskarem Kaczmarczykiem oraz Alfredo Gomez.

polish_mainAngażujemy się również w organizację obozów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polish Business Week.

jazz_mainJesteśmy także sponsorem innych akcji kulturalnych i społecznych.