Polish Business Week

logos

Polish Business Week jest sześciodniowym obozem letnim organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia podczas trwania obozu prowadzą najlepsi menadżerowie renomowanych amerykańskich firm, takich jak np. Boeing czy Microsoft. Wspierają ich liczni wolontariusze.

Podczas obozu uczniowie poznają zasady funkcjonowania firm oraz nabywają kwalifikacje konieczne do skutecznego kierowania biznesem. Polish Business Week powstał w oparciu o amerykański kurs szkoły letniej Washington Business Week. Podczas trwania obozu wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Każdego roku organizowane są kursy w Gdańsku, Gdyni i Bolesławowie, uczestniczy w nich kilkuset licealistów z Polski i kilkudziesięciu z USA.

Patronat nad wydarzeniem objęły urzędy miast – Gdańska i Gdyni oraz Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim (kurs w Bolesławowie).

Polish Business Week wspiera także Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce. W trakcie pierwszej edycji obozu, która miała miejsce w Gdańsku w 2011 roku, gościem był Ambasador USA – pan Lee Feinstein.

Członkowie Grupy Euvic od 2009 roku aktywnie wspierają Polish Business Week – zarówno od strony finansowej, jak i organizacyjnej.

Więcej o programie: