Grupa Euvic

Grupa Euvic to unikatowa, fascynująca koncepcja biznesowa. Po raz pierwszy w tej części Europy, grupa przedsiębiorców pokazała, iż potrafi się wspierać, osiągać kompromisy, wspólnie budować, rezygnując z części swojej niezależności, w imię wspólnych interesów.

Nowatorska koncepcja doprowadziła do połączenia się kilkunastu różnych przedsiębiorstw z branży IT z komplementarną ofertą oraz doświadczeniem w Grupę Euvic. Wspólnym celem jest stopniowe połączenie wszystkich firm tworzących grupę w jedną organizację – Euvic, a także debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w nadchodzących latach.

historia-timetable

Tworząc Grupę Euvic słusznie założono, że stworzenie twardych powiązań kapitałowych między firmami jest niezbędne do zapewnienia efektywnej współpracy przy realizacji licznych, wspólnych projektów. Proces tworzenia Grupy Euvic został oparty o największą firmę – LGBS Polska (obecnie Euvic), która generuje ponad połowę przychodów całej grupy. Projekt łączenia firm został podzielony na dwa etapy, tak aby umożliwić zatrzymanie tego procesu na dowolnym z tych etapów, jeśli okazałoby się to konieczne.

Euvic nabył dotychczas udziały większościowe lub pakiety akcji kilkunastu spółek technologicznych, obecnie członków Grupy Euvic. Wszystkie te transakcje zostały przeprowadzone w oparciu o środki własne, bez udziału kapitału zewnętrznych inwestorów czy banków. Nie byłoby to możliwe bez solidnych podstaw finansowych, a także długoterminowych relacji, uczciwości i zaangażowaniu kluczowych menadżerów poszczególnych firm, którzy jako zespół stanowią znaczącą przewagę konkurencyjną Grupy Euvic.

Wiedza i doświadczenie naszych pracowników zdobywane w korporacjach, setki projektów zrealizowanych dla różnego typu przedsiębiorstw, wspaniałe sukcesy w rekrutacji, liczne zrealizowane projekty zagraniczne, a także dogłębna znajomość własnych organizacji gwarantują sukces klientom Euvic.

Członkowie grupy

onas_logotypygrupy_2

Euvic – (wcześniej LGBS Sp. z o.o.) największa spółka Grupy Euvic, koncentrująca się na realizacji projektów outsourcingowych, oferuje outsourcing specjalistów, projektów oraz utrzymanie systemów IT.

 

Euvic_energia

Euvic Energia Sp. z o.o. – spółka produktowa, która koncentruje się na tworzeniu aplikacji dla zarządzania gospodarką energetyczną i działań służących poprawie efektywności energetycznej dla sektora przemysłowego i jednostek samorządowych.

 

Euvic inc

Euvic Inc. – spółka odpowiedzialna za sprzedaż usług IT Grupy Euvicna terenie USA i Kanady. Firma łączy zarządzanie projektami na miejscu ze zdalną pracą programistów w Polsce.

 

onas_logotypygrupy_nexera

LG Nexera AG z Wiednia -spółka akcyjna z siedzibą w Wiedniu, specjalizująca się w rozwiązaniach mobilnych, wnosząca do grupy między innymi partnerstwo z Blackberry i A1.

 

Embedded

Euvic Embedded – spółka specjalizująca się w świadczeniu usług w zakresie tworzenia i rozwoju oprogramowania wbudowanego, a także szerzej rozumianych usług rozwoju oprogramowania. Oferta spółki obejmuje proste powiększanie personelu, a także outsourcing części lub całego centrum rozwoju oprogramowania wbudowanego. Euvic Embedded świadczy usługi w oparciu o własne zasoby ludzkie, korzystając z kompetencji całej Grupy Euvic, a także rekrutując nowe zespoły, tak aby zaspokoić wszystkie specyficzne wymagania klientów.

 

onas_logotypygrupy_omnis

Omnis Sp. z o.o. – spółka zajmująca się wdrażaniem systemów ERP, rozwiązaniami z zakresu hurtowni danych i Business Intelligence, integracją systemów oraz dostawą infrastruktury IT i technologii Oracle.

 

onas_logotypygrupy_itdev

IT-DEV Sp. z o.o. – spółka jest jednym z liderów polskiego rynku w zakresie tworzenia intranetów, rozwiązań ułatwiających obieg dokumentów oraz zarządzanie informacją w oparciu o MS SharePoint.

 

xcode

X-Code Sp. z o.o. – spółka świadcząca kompleksowe usługi programistyczne, oferuje outsourcing specjalistów IT, tworzy rozwiązania wspomagające zarządzanie i komunikację.

 

onas_logotypygrupy_speednet

Speednet Sp. z o.o. – spółka zajmuje się wykorzystaniem najnowszych technologii, oferuje outsourcing specjalistów IT, tworzy dedykowane oprogramowanie oraz aplikacje mobilne.

 

onas_logotypygrupy_internetium

Internetium Sp.z o.o. – spółka specjalizująca się w architekturze rozwiązań biznesowych bazujących na technologii .NET. Produkuje oprogramowanie głównie dla sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego.

onas_logotypygrupy_hycom

HYCOM S.A. – projektuje, tworzy i pomaga wykorzystywać najbardziej nowoczesne i zaawansowane rozwiązania omnichannel commerce.

onas_logotypygrupy_hycom

Bonair – spółka specjalizująca we wdrażaniu systemów dziedzinowych dla sektora finansowego oraz rozwiązań Microsoft Dynamics ERP i CRM dla przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych i administracji.

onas_logotypygrupy_hycom

Euvic Gmbh – spółka odpowiedzialna za sprzedaż usług IT Grupy Euvic na terenie Niemiec.

onas_logotypygrupy_hycom

itWORKS – świadczy usługi pełnozakresowego i selektywnego outsourcingu IT takie jak service desk i wsparcie użytkowników, administracja systemami i aplikacjami, monitoring infrastruktury i systemów oraz hosting i kolokacja. Specjalista w zakresie audytów bezpieczeństwa IT oraz dostawca autorskiego narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi klasy ITSM ATMOSFERA®.