Projekty unijne

Euvic (dawniej LGBS Polska) realizuje następujące projekty unijne:

Euvic_ue

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Tytuł projektu: Wdrożenie technologii Inteligentnego Systemu Monitoringu 3D i Analiz Big Data w LGBS Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01/01/2014-31/12/2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Tytuł projektu: Wdrożenie systemu zdalnej rehabilitacji i wspomagania leczenia zaburzeń ruchowych i lękowych w środowisku wirtualnej rzeczywistości w LGBS Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01/07/2014-31/12/2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą LGBS a partnerami

Okres realizacji: 01/11/2013 – 31/10/2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie: 6.1 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy LGBS Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01/09/2011 – 29/02/2012
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie: 6.1 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu: Wdrożenie rozwoju eksportu w firmie LGBS Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01/06/2013 – 31/05/2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu: System wymiany danych B2B między partnerami w informatycznych projektach outsourcingowych
Okres realizacji: 01/07/2012 – 31/12/2012

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Zobacz ogłoszenia związane z realizowanymi przez nas projektami unijnymi.