IT Help Desk

Usługi IT Help Desk świadczymy w oparciu o umowę SLA i najlepsze praktyki zebrane w ITIL 2011. Współpracę zawsze zaczynamy od dostosowania strategii świadczenia usługi help desk do potrzeb biznesowych klienta. Dopiero potem następuje uruchomienie centrum pomocy, którego działanie jest na bieżąco monitorowane i udoskonalane.

IT Help Desk

Częścią usługi może być zarządzanie, utrzymanie i rozwój oprogramowania
  • Na życzenie klienta dokonujemy zmian w konfiguracji systemu bądź instalujemy lub tworzymy do niego nowe funkcje.
  • Monitorujemy działanie wspieranych systemów IT, a także dostępność łatek i aktualizacji.
  • Proaktywne podejście – nie ograniczamy się jedynie do usuwania skutków błędów, ale robimy wszystko, aby w ogóle nie dopuścić do ich wystąpienia.
  • Korzystamy z następujących narzędzi: Microsoft Team Foundation Server, Track, JIRA, Sonar, Redmine, Bugzilla, Mantis, Jenkins.
  • W ramach serwisu oferujemy też administrację serwerami oraz podsystemami dyskowymi – Windows Server, Linux.