Outsourcing IT

Nie posiadasz specjalistów z zakresu IT? Proces rekrutacji jest zbyt czasochłonny i kosztowny? Zdecyduj się na outsourcing IT, czyli podwykonawstwo podczas realizacji projektów IT. Usługa ta polega na wynajęciu specjalistów, którzy zajmują się realizacją części lub całości projektów IT.

Nasza oferta w obszarze outsourcingu IT obejmuje przede wszystkim:

Outsourcing IT w Euvic – najważniejsze korzyści
  • Szybkie uzupełnienie własnych zasobów pracowniczych.
  • Długotrwałego obniżenie kosztów dzięki finansowej atrakcyjności naszej oferty.
  • Dostęp do wysoko wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej Euvic.
  • Krótki czas potrzebny na uruchomienia projektu – znacznie krótszy niż proces oparty o rekrutację własnych zasobów.
  • Brak problemu związanego z koniecznością zwalniania zespołu po zakończeniu projektu.
  • Obniżenie kosztów sprzętu, infrastruktury i związanych z zarządzaniem personelem.
  • Obniżenie ryzyka niepowodzenia projektu.
  • Możliwość współpracy z konsultantami w niepełnym wymiarze godzin.
  • Wartości dodane ze współpracy z Euvic: wsparcie sprzedażowe na lokalnym rynku, bezpłatne konsultacje z osobami spoza podstawowego zespołu, dostęp do rozlicznych licencji i sprzętu czy też kontaktów branżowych.