Projekty wdrożeniowe

Realizujemy projekty wdrożeniowe dot. rozwiązań wiodących producentów w zakresie Business Intelligence (BI), cloud computing oraz ERP. Nasza oferta obejmuje:

  • Doradztwo dot. wyboru rozwiązań konkretnych producentów i najkorzystniejszego sposobu ich licencjonowania.
  • Skonfigurowanie programu do potrzeb i wymagań klientów, ewentualne wprowadzenie dodatkowych zmian dostosowujących program do Twoich potrzeb.
  • Instalacja programów w środowisku IT Twojej firmy, w tym na stacjach roboczych.
  • Szkolenia dla użytkowników.
  • Wsparcie dla wdrożonego rozwiązania.
Business Intelligence (BI)

Wdrażamy narzędzia Business Intelligence, zapewniając możliwość analizy danych ze wszystkich systemów nadzorujących działanie firmy. Udostępniamy te dane, w potrzebnym zakresie, wszystkim pracownikom przez portale korporacyjne.

uslugi-bi-2

Cloud computing

Świadczymy usługi migracji do chmury wszystkich lub wybranych programów działających w Twojej firmie, wraz z instalacją lub aktualizacją oprogramowania na stacjach roboczych i wsparciem technicznym.

uslugo-cloud-2

ERP

Wdrażamy, rozwijamy i wspieramy technicznie systemy ERP wiodących producentów.

uslugi-erp-2