Inteligentny Monitoring

Inteligentny System Monitoringu składa się z kompleksowego systemu komputerowego wspierającego pracowników przedsiębiorstwa w realizacji procesów gospodarczych oraz w wykrywaniu i prewencji nadużyć.

W ramach swoich działań Inteligentny System Monitoringu:

  • automatycznie gromadzi informacje pochodzące z różnych źródeł: kamer wideo, czujników, urządzeń fiskalnych i posiadanych baz danych (obszar sprzedaży, produkcji, kadrowo-płacowy),
  • automatycznie przetwarza w czasie rzeczywistym zebrane informacje z użyciem zaawansowanych algorytmów data mining. Uzyskane wyniki analiz umożliwią optymalizacje procesów sprzedaży, produkcji i procesów kadrowo-płacowych.

Prowadzona w systemie kompleksowa analiza danych dotyczy dużej ilości danych, o znacznej wartości i różnorodności, które rejestrowane są z dużą szybkością (tzw. Big data). W szczególności, w systemie zastosowano algorytmy klasyfikacji wzorców zachowań w celu detekcji różnego rodzaju zdarzeń niedozwolonych.

computers