Testy oprogramowania

Oferowane przez nas testy oprogramowania obejmują:

Kompleksowe zarządzanie całym procesem testów
 • Obejmuje to: stworzenie planu testów, zdefiniowanie wymagań wobec środowiska testowego oraz zarządzanie wszystkimi działaniami składającymi się na testy.
Testy funkcjonalne
 • Weryfikujemy spełnienie wymagań funkcjonalnych zdefiniowanych dla testowanego oprogramowania. W tym celu przeprowadzamy testy bazujące na zakładanych scenariuszach wykorzystania oprogramowania przez jego końcowych użytkowników.
Testy wydajności
 • Testujemy wydajność działania oprogramowania, sprawdzając jego działanie na poziomie elementów jego infrastruktury i w warstwie dostępnej dla użytkownika końcowego.
Testy po projektach migracyjnych
 • Weryfikujemy działanie aplikacji zmigrowanych do nowszych technologii. Sprawdzamy dane, funkcje i zdolność do realizowania procesów biznesowych w nowej architekturze.
Testy bezpieczeństwa
 • Przeprowadzamy testy, których celem jest zidentyfikowanie i eliminacja potencjalnych luk w oprogramowaniu w zakresie bezpieczeństwa.
Zapewnienie jakości oprogramowania
 • W sposób aktywny uczestniczymy w całym procesie tworzenia lub rozwoju oprogramowania, nadzorując spełnienie wymagań w zakresie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, które zostały zdefiniowane przez klienta.
Audyt procesu testów
 • Weryfikujemy proces, w oparciu o który są prowadzone testy Twojego oprogramowania przez firmę trzecią lub Twój własny wewnętrzny dział IT.
 • Na podstawie tego audytu rekomendujemy podjęcie działań (np. nowe narzędzia i procedury), których celem jest zapewnienie przeprowadzenia testów w zgodzie z najlepszymi praktykami.
Usługi wspierające
 • Automatyzacja testów, testowanie zarządzania danymi i środowiskiem działania oprogramowania.
Wykorzystywane narzędzia
 • Korzystamy m.in. z następujących narzędzi: JUnit, DBUnit, Selenium, Mokito, PowerMock.
 • Ułatwiają one zarządzanie wymaganiami, zarządzanie fazą projektowania i prowadzenia testów, zarządzanie błędami, zmianami i wersjami, a także automatyzację testów.