Tworzenie oprogramowania

Tworzenie oprogramowania na zamówienie

Oferujemy efektywne kosztowo usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie i wsparcia technicznego dla stworzonych systemów. Systemy tworzymy z wykorzystaniem m.in.:

 • najważniejszych języków programowania: .NET, Java, C++, Oracle, PL/SQL, Flex, Delphi;
 • środowisk programistycznych: Visual Studio, Eclipse, NetBeans;
 • frameworków programistycznych: Struts, Spring;
 • narzędzi do budowania wersji: Ant, Maven, Hudson;
 • narzędzi do tworzenia programów instalacyjnych: Visual Studio, Ant Installer;
 • technologii wirtualizacji: VMWare, Hyper-V; baz danych: SQL Server, Oracle, PostgreSQL, IBM DB2, MySQL;
 • dostępu do baz danych (ORM): EntityFramwork, Hibernate, NHibernate, JDBC, JPA, Envers, LiquiBase;
 • implementacji usług sieciowych (web services): AXIS, JAX-WS;
Aplikacje mobilne
 • Projektujemy i programujemy aplikacje mobilne na platformy Windows Phone, Android, iOS, Blackberry. Tworzymy też mobilne systemy SFA i systemy bankowości mobilne. Więcej…
Aplikacje desktopowe
 • Tworzymy aplikacje desktopowe, jak: systemy transakcyjne, systemy księgowe, systemy wprowadzania danych, systemy automatyzujące prace w Punktach Obsługi Sprzedaży (POS) i Klienta (POK).
 • Programujemy te aplikacje z wykorzystaniem m.in.: Microsoft WinForms, Java Swing/AWT. Oferujemy też: projekt interfejsu, testy, instalację na komputerach użytkowników, szkolenia i usługę wsparcia.
Aplikacje internetowe
 • Realizujemy m.in. portale internetowe, systemy e-commerce, systemy e-learnigowe oraz dedykowane systemy finansowe.
 • Tworzymy szatę graficzną, wdrażamy oprogramowanie, zapewniamy wsparcie techniczne.
 • Wykorzystujemy technologie: ASP.NET, WebForms, JSP, JSF, GWT, JavaScript, PHP.
Systemy lojalnościowe
 • Opracowaliśmy zbiór komponentów składających się na uniwersalny system informatyczny, którego zadaniem jest kompleksowa obsługa programów lojalnościowych.
 • Skonstruowaną w architekturze klient-serwer platformę możemy dostosować do potrzeb każdej firmy organizującej takie programy.
Migracja oprogramowania
 • Aktualizujemy aplikacje biznesowe do najnowszych technologii, przepisując je z wykorzystaniem np. .NET czy Java EE.
 • Mamy wiele narzędzi automatyzujących proces migracji, co obniża jej koszty i przyśpiesza projekt.