Nowa inwestycja Euvic

16.06.2017

Zarząd, wspólnicy i spółki Grupy Technologicznej Euvic działając w porozumieniu przekroczyli 5% próg w akcjonariacie QUMAK S.A., o czym powiadomił Giełdę Papierów Wartościowych prezes Euvic Wojciech Wolny.

Ze względu na dynamikę rynku, stronami nabywającymi akcje byli Wojciech Wolny (prezes zarządu IT Works i Euvic Sp. z o.o.), Zbigniew Ciukaj (wiceprezes zarządu IT Works), Iwona Kudra (wspólnik Euvic Sp. z o.o.), Wojciech Kosiński (wiceprezes Euvic Sp. z o.o.), a także spółki Euvic Services Sp. z o.o. i  Euvic Investments Sp. z o.o. i IT Works SA. W najbliższym czasie struktura inwestycji zostanie uporządkowana w ramach jednolitego rachunku Euvic Sp. z o.o. Inwestycja ma obecnie charakter finansowy, lecz strony przygotowane są także na działania operacyjne, o ile spotka się ono z przychylnością pozostałych akcjonariuszy.